باسمه تعالی
   در راستای اهداف بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران جهت معرفی فرهنگ اصیل ایرانی - اسلامی و همچنین استفاده از پتانسیل‌ها و زمینه‌های علمی-پژوهشی فرهیختگان گرامی، مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران جهت همکاری و استفاده بهینه از ظرفیت‌های علمی-پژوهشی در محورهای تاریخ، تمدن و فرهنگ آماده پذیرش طرح‌های پژوهشی، تألیف کتاب و ترجمه در موارد فوق می­باشد.
لذا، با توجه به نوع مأموریت موسسه تاریخ و فرهنگ ایران و نگاه دوراندیشانه همۀ دلسوزان به تقویت فرهنگ تمدن ایرانی-اسلامی، این موسسه آمادگی کامل جهت ترغیب و تقویت آثار قلمی شما فرهیختگان گرامی می­باشد.
امید داریم با اتّکال به خدای متعال بتوانیم با همراهی و هم‌افزایی پیام اسلام عزیز و تاریخ کهن و درخشان ایران عزیز را مکتوب ساخته و ترویج نماییم.
                                                      با تشکر