باسمه تعالی

فراخوان جمع آوری اسناد، تصاویر مرتبط با تدوین طرح «دانشگاه تبریز و انقلاب اسلامی»

 

     موسسه تاریخ و فرهنگ ایران دانشگاه تبریز در نظر دارد، به مناسبت هفتادمین سالگرد تأسیس دانشگاه تبریز طرحی با عنوان «دانشگاه تبریز و انقلاب اسلامی» را به انجام برساند. لذا بدین وسیله از همه کسانی که خاطراتی در این خصوص دارند و یا اسناد، مدارک و تصاویری مرتبط با نقش مجموعه دانشگاه تبریز در موضوع انقلاب اسلامی در اختیار دارند، برای همکاری و استفاده در طرح مزبور دعوت به عمل می آید. شایان ذکر است ارائه هر گونه تصویر و سند با نام ارائه کنندگان آنها منتشر خواهد شد.

برای اطلاعات بیشتر و ارائه اسناد مربوطه با راه های ارتباطی ذیل تماس حاصل فرمائید.

تلفن:33392958-33392976-33392974

ایمیل:iranhci@tabrizu.ac.ir