فرش

۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ ۱
قالیچه ( سجاده ) دارای نقوش گل و گیاه