اسامی کارکنان

نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشته تحصیلی
1غفارعبدالهی متنقدکتری تاریخ
2فاطمهسالمی قریچه
3حامدیامیکارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی