برگزاری نشست فرقه و فرقه گرایی در ایران

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ۱۳:۱۰ کد : ۴۸۴۳ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۳۵۵
دعوت به نشست علمی تخصصی ( بررسی فرقه و فرقه گرائی در تاریخ معاصر ایران ) - یکشنبه ۲۷/۰۲/۱۳۹۴ موسسه تاریخ و فرهنگ ایران
برگزاری نشست فرقه و فرقه گرایی در ایران
نظر شما :