گزارشی از بازدید دانش آموزان مدارس مختلف تبریز از موزه موسسه تاریخ و فرهنگ ایران

۱۵ اسفند ۱۳۹۶ | ۰۸:۵۰ کد : ۶۸۶۲ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۶۸۲

بسم‌الله الرحمن الرحیم

بازدید دانش آموزان دبیرستان نابغه تبریز از موزه‌ی موسسه تاریخ و فرهنگ ایران

   در مورخه 96/11/18ساعت 10/30سی نفر از دانش آموزان دختر (مقاطع دهم و یازدهم) دبیرستان نابغه تبریز به همراه اولیای دبیرستان از موزه‌ی موسسه تاریخ و فرهنگ ایران دیدار نمودند. در جریان این دیدار گزارشی از تاریخچه‌ی موزه و اشیاء تاریخی و فرهنگی موجود در آن به دانش آموزان داده شد و آنگاه از قسمت‌های مختلف موزه بازدید به عمل آمد. در جریان بازدید به سؤالات دانش آموزان جواب‌های مقتضی داده شد و بخصوص بردهای آموزشی برای آن‌ها تشریح گردید.

بازدید دانش آموزان دبیرستان معلم تبریز از موزه‌ی موسسه تاریخ و فرهنگ ایران

   در مورخه 96/11/18در دو نوبت در ساعات 9/30و 14/30دو گروه شصت‌نفری از دانش آموزان دختر (مقطع هشتم) دبیرستان معلم تبریز به همراه اولیای دبیرستان از موزه‌ی موسسه تاریخ و فرهنگ ایران دیدار نمودند. در جریان این دیدار گزارشی از تاریخچه‌ی موزه و اشیاء تاریخی و فرهنگی موجود در آن به دانش آموزان داده شد و آنگاه از قسمت‌های مختلف موزه بازدید به عمل آمد. در جریان بازدید به سؤالات دانش آموزان جواب‌های مقتضی داده شد و بخصوص بردهای آموزشی برای آن‌ها تشریح گردید.

بازدید دانش آموزان دبستان روزمهر تبریز از موزه‌ی موسسه تاریخ و فرهنگ ایران

   در مورخه 96/11/21در ساعات 13  و 13/30دو گروه حدوداً  شصت‌نفری به ترتیب  از دانش آموزان دختر و پسر (مقطع ابتدایی) دبستان روزمهر تبریز به همراه اولیای دبیرستان از موزه‌ی موسسه تاریخ و فرهنگ ایران دیدار نمودند. در جریان این دیدار گزارشی از تاریخچه‌ی موزه و اشیاء تاریخی و فرهنگی موجود در آن به دانش آموزان داده شد و آنگاه از قسمت‌های مختلف موزه بازدید به عمل آمد. در جریان بازدید به سؤالات دانش آموزان جواب‌های مقتضی داده شد و بخصوص بردهای آموزشی  و نمودارهای تاریخی برای آن‌ها تشریح گردید.

بازدید دانش آموزان دبیرستان معلم تبریز از موزه‌ی موسسه تاریخ و فرهنگ ایران

   در مورخه 96/12/07ساعت 14/30شصت نفر از دانش آموزان دختر (مقطع هشتم) دبیرستان معلم تبریز به همراه اولیای دبیرستان از موزه‌ی موسسه تاریخ و فرهنگ ایران دیدار نمودند. در جریان این دیدار گزارشی از تاریخچه‌ی موزه و اشیاء تاریخی و فرهنگی موجود در آن به دانش آموزان داده شد و آنگاه از قسمت‌های مختلف موزه بازدید به عمل آمد. در جریان بازدید به سؤالات دانش آموزان جواب‌های مقتضی داده شد و بخصوص بردهای آموزشی برای آن‌ها تشریح گردید.

 

تصاویری از بازدید دانش آموزان دبستان روزمهرنظر شما :