اطلاعیه ها - آرشیو

قسمتی از بیانات امام امت در دیدار با وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رؤسای دانشگاه‌ها

ما روحانیون با دانشگاهی‌ها یک مسیر داریم و مسئولیت این دو طایفه از طوایف دیگر بیشتر است چنانچه شغلشان شریف‌تر است، شغل شریف‌تر است برای اینکه با شغل دانشگاهی و روحانیت اگر چنانچه به شرایط عمل بشود انسان درست می‌شود و این است که این شغل انبیاء بوده است، تمام انبیاء برای آدم درست کردن آمدند و قرآن کتاب آدم سازی است، پس این شغل، شغل بسیار شریفی است و مسئولیت بسیار زیاد است برای اینکه در این دو دانشگاه یعنی دانشگاه روحانی و دانشگاهی که آقایان در آن هستند مقدرات کشور چیزهایی که باید در کشور درست بشود از این دو دانشگاه ناشی می­شود

ادامه مطلب