اطلاعیه ها - آرشیو

نشست تخصصی_ علمی ۱۹ ژانویه  در دانشگاه تبریز برگزار شد

نشست تخصصی_ علمی ۱۹ ژانویه در دانشگاه تبریز برگزار شد

مدیر موسسه آران: ۱۹ ژانویه یک روز به یاد ماندنی و نقطه عطف تاریخی است بررسی شعارهای مردم آذربایجان در روز ۲۰ ژانویه (الله اکبر، لااله الاالله و بیز سیزنن قارداشوخ ایرانچون حسرتوخ) نشان می دهد که کمونیست ها در دوره حاکمیت ۷۰ ساله خود در اجرای طرح های ضد ایرانی و ضددینی خود موفق نبوده اند.

ادامه مطلب