مطالب مرتبط با کلید واژه " مسائل عصر ایلخانان "


مسائل عصر ایلخانان

کتاب «مسائل عصر ایلخانان» تألیف دکتر منوچهر مرتضوی، با نظارت و تنظیم: دکتر محمدعلی پرغو در 416 صفحه در سال 1392 از طرف انتشارات دانشگاه تبریز به چاپ رسیده است. این کتاب شامل پنج بخش زیر می‌باشد: بخش اول: مسائل مهم تاریخی ...