بخش بافته ها و منسوجات۶

بخش بافته ها و منسوجات

این بخش جهت نمایش آثار دست بافت همچون قالیچه و نیم‌تنه و علم زربافت در...

بخش مسکوکات و مهر۸

بخش مسکوکات و مهر

در این بخش موزه سکه‌های تاریخی ضرب شده ادوار مختلف به‌نمایش گذاشته...