صندوق پیشنهادات

تعداد بازدید:۱۸۲۶
    مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران از دیدگاه‌ها و نظرات اساتید، اندیشمندان و فرهیختگان در جهت ارتقاء کیفی و بسط و گسترش فعالیت‌های علمی - پژوهشی این مؤسسه در راستای اولویت‌های کشور عزیزمان ایران استقبال می‌نماید.
ارسال پیشنهادات و نظرات :     http://iranhci.tabrizu.ac.ir/fa/contactus
آخرین ویرایش۱۱ مهر ۱۳۹۷