اسامی کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیرشته تحصیلی
1غفارعبدالهی متنقدکتری تاریخ
2فاطمهسالمی قریچهکارشناسی ارشد مدیریت مالی
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.