اعضای شورای پژوهشی-دور سوم

تعداد بازدید:۲۰۵۳

اعضای شورای پژوهشی موسسه تاریخ و فرهنگ ایران
ردیف نام  و نام خانوادگی اعضا/ عضو هیأت علمی محترم/ کارشناس محترم
1- آقای دکتر محمدباقر علیزاده اقدم/ دانشکده حقوق و علوم اجتماعی
2- آقای دکتر محمدعلی پرغو/ دانشکده حقوق و علوم اجتماعی
3- آقای دکتر غفار عبدالهی/ موسسه تاریخ و فرهنگ ایران
4- آقای دکتر ناصر صدقی / دانشکده حقوق و علوم اجتماعی
5- آقای ولی دین پرست / دانشکده حقوق و علوم اجتماعی
6- حجت الاسلام والمسلمین آقای علی خدیوی/ دفتر نهاد رهبری در دانشگاههای استان آذربایجان شرقی
7 -آقای دکتر علیرضا کریمی / دانشکده حقوق و علوم اجتماعی
8- آقای دکتر محمد سلماسی زاده / دانشکده حقوق و علوم اجتماعی
9- آقای دکتر محمدرضا نیکجو / دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی

آخرین ویرایش۲۶ خرداد ۱۳۹۸