سیمای موزه مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران

تعداد بازدید:۷۴۲

کتاب «سیمای موزه مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران» ؛ تألیف و گردآوری: دکتر محمدعلی پرغو و غفار عبدالهی متنق در 292 صفحه در سال 1392 از طرف انتشارات دانشگاه تبریز منتشرشده است.

این کتاب شامل هشت بخش : معرفی موزه دانشگاه، سفال، فلزات، ظروف چینی، فرش، مردم‌شناسی، کتابت و سکه است.

در ابتدای هر بخش یک مقدمه‌ی مختصری گنجانده‌شده است که در آن در باب موضوع مورد بحث به دو زبان فارسی و انگلیسی توضیحاتی آورده شده و بخصوص در رابطه با تاریخچه‌ی اشیا، صنعت یا هنر مزبور مطالبی به‌اختصار بیان شده است.

در متن هر بخش نیز اشیای آن بخش تک‌به‌تک به شکل علمی و با استفاده از عکس و درج ابعاد، وزن و مشخصات آن شیء (همراه با توصیف ضایعات و افتادگی‌ها و شکستی‌ها و در ضمن خطوط و نوشته‌ها و تزئینات موجود در بدنه شی) به دو زبان فارسی و انگلیسی معرفی‌شده‌اند. در جریان معرفی اشیاء فرهنگی موزه علاوه بر ذکر مشخصات و مختصات، به محل کشف و دوره‌ی تاریخی ساخت آن‌ها نیز اشاره‌شده است. همچنین قسمتی از اشیاء اهدایی هستند که در هنگام معرفی با ذکر تاریخ اهدا و نام اهداءکننده به این امر اشاره‌شده است.

کتاب سیمای موزه مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران در واقع دو کارکرد مهم دارد: اول اینکه به معرفی قسمتی از میراث فرهنگی کشورمان می‌پردازد و از این لحاظ در جهت آشنایی علاقه‌مندان و دوستداران تاریخ و فرهنگ ایران عزیز قدمی هرچند کوچک به شمار می‌رود. دوم اینکه به‌عنوان شناسنامه‌ی اشیاء موجود در موزه مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران عمل می‌کند و با ثبت مشخصات و درج عکس آن‌ها در جهت محافظت و نگهداری این یادگارهای فرهنگی کشورمان قدمی لازم و ارزشمند می‌باشد.

کلید واژه ها: موزه

آخرین ویرایش۱۹ دی ۱۳۹۷