کتاب «آذربایجان بیدار»

تعداد بازدید:۷۷۶

 کتاب «آذربایجان بیدار» با عنوان فرعی «اسلام و ایران خواهی مردم آذربایجان بر اساس بیانات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری»، از سوی حسین صدیقی، پژوهشگر مرکز اسناد انقلاب اسلامی و به سفارش مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران دانشگاه تبریز تألیف شده و در سال 1393 توسط انتشارات دانشگاه تبریز به چاپ رسیده است.

تکیه اصلی اثر مذکور بر استفاده از مطالب و رهنمودهای امام خمینی(ره) و نیز دیدگاه‌های مقام معظم رهبری درباره آذربایجان است. ضرورت و اهمیت تدوین چنین اثری بر اساس توجه به نقش مهم منطقه آذربایجان در رویدادهای مختلف طول تاریخ ایران بوده است که بارها مورد تمجید مقامات ایران و ازجمله مقام معظم رهبری قرارگرفته است. این امر در خلال حدود یک‌صد سال اخیر به‌ویژه از دوران مشروطه به بعد نمود و بروز بیشتری داشته است. به‌طور خاص و در جریان مربوط به انقلاب اسلامی، واقعه قیام 29 بهمن سال 1356 در تبریز، همواره به‌مثابه یکی از نقاط عطف تاریخ انقلاب اسلامی به شمار آمده است که افزون بر خیزش مردم در این منطقه، سبب‌ساز تداوم اعتراضات مردمی در نقاط دیگر کشور گردید و در نهایت به پیروزی انقلاب اسلامی ایران انجامید.

کتاب «آذربایجان بیدار» دربردارنده سه فصل به انضمام پاره‌‌ای تصاویر و اسناد مرتبط با موضوع کتاب است که در انتهای آن آورده شده است. فصل نخست کتاب به مسایلی چون مبارزات آذربایجانی‌ها در جنبش تنباکو، نهضت مشروطیت، جنبش شیخ محمد خیابانی، مبارزات زمان رضاشاه و نیز جریانات مربوط به فرقه دموکرات اختصاص یافته است. در فصل دوم به انقلاب اسلامی و به‌ویژه مبارزات شهدایی همچون آیت‌الله محمدعلی قاضی طباطبایی، آیت‌الله اسدالله مدنی، آیت الله حسین غفاری و نیز برخی از علمای مبارز دیگر پرداخته شده و به‌ویژه قیام 29 بهمن تبریز مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت فصل سوم به فعالیت گروه‌های مختلفی همچون حزب خلق مسلمان و منافقین در دوران پس از انقلاب اسلامی توجه کرده است.

این کتاب در دو نوبت چاپ شده است.

 

آخرین ویرایش۱۹ دی ۱۳۹۷