اعضای شورای پژوهشی-دور دوم

تعداد بازدید:۲۶۱۱

 

رزومه اعضاء شورای پژوهشی موسسه :

 

1 -حجت الاسلام  علی خدیوی                             
2 -آقای دکتر ولی دین پرست                              
3 -آقای دکتر محمد سلماسی زاده                          
4 -آقای دکتر محمدعلی پرغو                            
5- آقای دکتر محمدرضا نیکجو                        
6- آقای دکتر علیرضا کریمی                           
7- آقای رحیم نیکبخت                                     
8- آقای دکتر ناصر صدقی                                  
9- آقای دکتر غفار عبدالهی                               

 

کلید واژه ها: شورای پژوهشی

آخرین ویرایش۲۶ خرداد ۱۳۹۸