تبریز در آیینهء انقلاب اسلامی

تعداد بازدید:۱۳۰۵


عنوان طرح پژوهشی:تبریز در آیینهء انقلاب اسلامی

 

مجری : رحیم نیکبخت

 

  چکیده

   نهضت­ها و خیزشهای ضد استبدادی و ضد استعماری که در ایران به وقوع پیوسته اغلب سراسری و همگانی  بوده است.در انقلاب اسلامی که به رهبری امام خمینی(ره) به پیروزی رسید مردم آذربایجان وتبریز همراه با مردم سایرنواحی ایران نقش مهم و حضور سرنوشت سازی داشته اند. نقشی مردم و علمای آذربایجان در تاریخ انقلاب اسلامی ناشی از یک هویت وفرهنگ مشترک دینی و مذهبی بوده است.گرچه کانون شروع انقلاب شهر قم بود با این حال تبریز در مقاطع مختلف تاریخ انقلاب ضمن حفظ ارتباط با قم و نهاد مرجعیت گامهای مهمی در موفقیت انقلاب اسلامی برداشته است. حمله همزمان به مدرسه فیضیه قم و مدرسه طالبیه تبریز در دوم فروردین سال 1342  و قیام 29 بهمن از مصادیق نقش آفرینی تبریز درتاریخ انقلاب اسلامی است.

   در دوره تبعید امام خمینی از ایران آیت الله قاضی طباطبایی نماینده رهبر انقلاب در آذربایجان هدایت و رهبری نهضت را بر عهده داشت و در نتیجه مبارزات ضد استبدادی و ضد استعماری در سال 1347 دستگیر و به بافت کرمان و زنجان تبعید شد.در آستانه اوجگیری نهضت اسلامی در سال 1356 تبریز نخستین شهری بود که پیام حوزه علمیه قم را شنید و در چهلم شهدای قیام 19 دی قم ، قیام 29 بهمن را آفرید. در سال 1357مردم تبریز همانند حلقه های زنجیر به هم پیوسته با مردم سایر نواحی ایران گام به گام دستورات امام خمینی را اجرا کرده انقلاب را در این شهر مهم به پیروزی رساندند. در این طرح پژوهشی  حوادث و رویدادهای تاریخ انقلاب اسلامی در تبریز مورد توجه و بررسی قرار گرفته است.

 

  واژگان کلیدی:  انقلاب اسلامی، امام خمینی، تبریز ، بازار، آیت الله قاضی طباطبایی، قیام 29 بهمن

 

 
آخرین ویرایش۲۹ تیر ۱۳۹۵