مسائل عصر ایلخانان

تعداد بازدید:۱۶۱۳

کتاب «مسائل عصر ایلخانان» تألیف دکتر منوچهر مرتضوی، با نظارت و تنظیم: دکتر محمدعلی پرغو در 416 صفحه در سال 1392 از طرف انتشارات دانشگاه تبریز به چاپ رسیده است.

این کتاب شامل پنج بخش زیر می‌باشد:

بخش اول: مسائل مهم تاریخی و سیاسی در عهد ایلخانان

که خود این بخش دربرگیرنده‌ی قسمت‌هایی چون «ادوار عصر مغول در ایران»، «هدف‌های سیاسی و نظامی فرمانروایان مغول»، «آثار و نتایج خصومت ایلخانان ایران با ملوک مصر»... و «هم‌دستی و دوستی ایلخانان و مسیحیان در برابر مسلمین، بزرگ‌ترین تهمت در روزگار ایلخانان» و... می باشد.

بخش دوم: دین و مذهب در عهد ایلخانان

که این بخش نیز دربرگیرنده‌ی قسمت‌های فرعی چون «مذهب ایلخانان»، «سابقه‌ی مسلمانی امرای مغول»، «اسلام در دوره‌ی مغول»،...«تشیع در دوره‌ی ایلخانان» و «وحدت سیاست مذهبی مغول در اکناف امپراتوری» است.

بخش سوم: تصوف در دوره‌ی ایلخانان

که خود شامل قسمت‌هایی چون:

 الف- خانقاه‌ها و رسوم تصوف در دوره‌ی ایلخانان

ب- حمایت ایلخانان از اهل طریقت و نفوذ مشایخ تصوف

ج- حمایت وزرای ایلخانان از تصوف و صوفیه است.

بخش چهارم: جامع التواریخ رشیدی و تاریخ‌نویسی در دوره‌ی ایلخانان

در این بخش مباحثی چون «تاریخ‌نویسی در عهد ایلخانان»، «کتاب‌های تاریخی که در روزگار ایلخانان تألیف شده است»، «جامع التواریخ و کاترمر و بلوشه»، «کاترمر و بلوشه و رشید‌الدین»، ...«مؤلف واقعی جامع التواریخ» جای گرفته است.

بخش پنجم: مقلدان شاهنامه در دوره‌ی مغول و تیموری و تاریخ منظوم شمس‌الدین کاشانی

که شامل قسمت‌هایی چون «مقلدان شاهنامه در دوره‌ی مغول و تیموری»، «مشخصات اجمالی بعضی منظومه‌های تاریخی دوره‌ی مغول و تیموری»، «تاریخ منظوم شمس‌الدین کاشانی» می‌باشد.

این کتاب برای علاقه‌مندان تاریخ ایران، بخصوص کسانی که در باب تاریخ مغول و ایلخانان مطالعه و تحقیق می‌نمایند مفید و قابل‌استفاده است. همچنین از لحاظ ادبی نیز برای دانشجویان و محققان ادبیات فارسی مثمر ثمر خواهد بود.

کلید واژه ها: مسائل عصر ایلخانان

آخرین ویرایش۲۶ دی ۱۳۹۷