دیوان صائب تبریزی (به قلم خود شاعر)

تعداد بازدید:۱۲۰۵

دیوان صائب تبریزی (به قلم خود شاعر) اثری است که چاپ دوم آن در سال 1397 به سفارش مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران دانشگاه تبریز از سوی انتشارات دانشگاه تبریز به چاپ رسیده است. صائب تبریزی از شاعران بزرگ ایران‌زمین است که در سده یازدهم می‌زیست. وی در سرودن قصیده و نیز غزل مهارت زیادی داشته و در زمان سلطنت شاه‌عباس دوم به لقب ملک‌الشعرایی نیز رسیده است. اشعار وی در قالب سبک هندی می‌گنجد و در آن‌ها مضامین ظریف و تصویرپردازی‌های شگرف و تمثیل‌های فراوانی می‌توان یافت که درعین‌حال با تلمیحات فراوانی به داستان‌ها و اساطیر گذشته و نیز مفاهیم و آیات قرآنی نیز همراه گردیده است. اثر مذکور که قبلاً نیز به چاپ رسیده بود، اینک با چاپی جدید و البته حفظ همان کلیات آن ازجمله دستخط خود شاعر در اختیار محققان و پژوهشگران قرارگرفته است.

آخرین ویرایش۲۵ دی ۱۳۹۷