نقش دانشگاهیان دانشگاه تبریز در انقلاب اسلامی

تعداد بازدید:۱۰۵۴

انقلاب اسلامی یکی از عرصه‌های مهم تاریخ ایران است که تبریز و دانشگاه تبریز در پیروزی، تداوم و تثبیت آن نقش بارزی ایفا کرده است. ازاین‌رو، دانشگاه تبریز مصمم شد تا ضمن بازبینی عملکرد هفتادساله خود، نقش فکری، فرهنگی و سیاسی خود را در طول چهار دهه عمر با برکت انقلاب اسلامی در مسائل و رخدادهای مغفول مانده انقلاب اسلامی به روش‌های علمی همچون تاریخ شفاهی و انطباق آن با اسناد مکتوب مطالعه کند و با ایجاد یک فضای معرفت‌شناسانه در حوزه انقلاب اسلامی و روشنگری ابعاد پنهان و مغفول نقش دانشگاه تبریز و دانشگاهیان آن در مهم‌ترین رخداد کشور در قرن معاصر، این میراث گران‌بها را با کمترین شبهه و تردید در اختیار آیندگان قرار دهد.

با این وصف، بنا به‌ضرورت مطالعه و تحلیل علمی و دقیق نقش دانشگاه تبریز در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی، کمیته‌ای علمی با حضور استادان و پژوهشگران تشکیل شد تا ضمن جمع‌آوری اسناد به موشکافی بی‌طرفانه و بدون حب و بغض رخدادها و اقدامات مختلف دانشگاه تبریز و دانشجویان، استادان و کارکنان آن پرداخته شود. برای رسیدن به این هدف، این تحقیق و مطالعه بر پنج محور متمرکزشده است: 1. کلیات تاریخ انقلاب اسلامی در آذربایجان؛ 2. نقش اقشار و گروه‌های مختلف در دانشگاه تبریز؛ 3. بسترها و زمینه‌های اسلام‌گرایی و انقلابی گری در دانشگاه تبریز؛ 4. نقش و عملکرد گروه‌های مختلف سیاسی و مذهبی در دانشگاه تبریز؛ و 5. بازتاب انقلاب اسلامی در مراکز علمی، ادبی، هنری و رسانه‌ای. این پنج بخش با توجه به نقش اساسی دانشگاه تبریز در پنج حوزه مذکور انتخاب‌شده است. می‌توان گفت که دانشگاه تبریز قلب تپنده انقلاب در آذربایجان بود، چراکه اقشار و گروه‌های مختلف انقلابی از سوی نیروهای تربیت‌یافته در دانشگاه تبریز و حوزه‌های علمیه، که تربیت‌یافته‌ی علما و استادان حوزه و دانشگاه بودند، هدایت می‌شد.

کتاب« نقش دانشگاهیان دانشگاه تبریز در انقلاب اسلامی» از سوی انتشارات دانشگاه تبریز چاپ شده، و شامل بخش‌های ذیل است:

فصل اول: تاریخ جنبش دانشجویی دانشگاه تبریز از تأسیس تا سال 1342

فصل دوم: جنبش دانشجویی دانشگاه تبریز از دهه 1340 تا قیام 29 بهمن 1356

فصل سوم: جنبش دانشجویی دانشگاه تبریز به روایت اسناد (از سال 1355 تا پیروزی انقلاب اسلامی)

فصل چهارم: احزاب و گروه‌های مبارز فعال و مبارزات انقلابی در دانشگاه تبریز از تأسیس دانشگاه تا سال 56

آخرین ویرایش۲۵ دی ۱۳۹۷